Wręczenie medalu „Gloria Radices Sulphureum – chwała siarczanym korzeniom”

24 czerwca 2019 r. w Swoszowicach na skwerze przy ul. Kąpielowej 70 miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90-lecie otwarcia nieistniejącej dziś synagogi, zasadzenie drzewa pamiątkowego oraz wręczenie medalu „Gloria Radices Sulphureum – chwała siarczanym korzeniom” Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie za „dbanie o wizerunek i pamięć historyczną miasta Krakowa w świecie”.

Podczas uroczystości byli obecni m.in.: Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz, Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Oleg Mandiuk, Konsul Generalny Słowacji w Krakowie Tomáš Kašaj oraz wielu innych znakomitych gości. Spotkanie prowadził gospodarz wydarzenia Radny Dzielnicy X Dominik Galas.

Uroczystość rozpoczął kadisz, który odmówił Kuba Lewinger. Potem głos zabrali goście.

Kraków okresu międzywojnia – powiedział na wstępie Prezydent Jacek Majchrowski – był miastem wyjątkowym, gdzie olbrzymia społeczność żydowska żyła w absolutnej symbiozie z Polakami, podobnie było tutaj w Swoszowicach. Brak odpowiedniego miejsca na modlitwę w Swoszowicach spowodował, że w 1929 roku po zebraniu odpowiednich funduszy przez społeczność żydowską postawiono synagogę. Los tak sprawił, że funkcjonowała jedynie 10 lat. W 1939 roku, kiedy weszli Niemcy, synagogę zamknięto. Budynek przeznaczono na cele wojskowe, a następnie oddano go do dyspozycji ochotniczej straży pożarnej. Po wojnie synagoga niszczała. Teraz jesteśmy świadkami restytucji tego miejsca, co prawda nie ma już synagogi, ale chcemy odsłonić tablicę poświęconą temu faktowi i posadzić drzewo z tej okazji. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że ta dzisiejsza uroczystość ma miejsce, a szczególnie Panu Dominikowi Galasowi, który był spiritus movens całego wydarzenia. Tego typu działania świadczą o tym, że pamiętamy, że będziemy pamiętać.

Następie głos zabrał Prezes Tadeusz Jakubowicz, który również zaczął od podziękowań i dodał także krótką refleksję historyczną:

Społeczność żydowska Swoszowic stanowiła około 11 procent ogółu, a należy wspomnieć, że to nie było mało. Znałem wielu ludzi, którzy pochodzili ze Swoszowic, ostatniego z nich spotkałem około 20 lat temu. W bardzo pozytywny sposób wyrażał się o relacjach międzyludzkich, jakie panowały w tamtym okresie w Swoszowicach, a trzeba to podkreślić, że wszyscy jego sąsiedzi wiedzieli, że jest Żydem. Te stosunki układały się tutaj wzorowo.

W imieniu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej pragniemy podziękować organizatorom za zadany sobie trud organizacji tego wspaniałego wydarzenia. Wszystkim, którzy byli tego dnia z nami, dziękujemy, że pamiętaliście i pamiętacie o swoszowickich Żydach