Ambasadorowie nadziei - Artyści pochodzenia żydowskiego w Armii.

Koncert poświęcony artystom towarzyszącym Armii gen. Andersa
w czasie II Wojny Światowej

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Kraków 
przy współudziale
Fundacji Judaica
 
zaprasza na koncert i wystawę
 
Ambasadorowie nadziei – Artyści pochodzenia żydowskiego w Armii
Koncert poświęcony artystom towarzyszącym Armii gen. Andersa
w czasie II Wojny Światowej
 
Scenariusz i reżyseria: Ewa Makomaska
Opracowanie muzyczne: Zbigniew Rymarz
Występują aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie:
Ewa Makomaska i Piotr Bajtlik oraz Zbigniew Rymarz
 
Na koncert pt.: „Ambasadorowie nadziei” złożą się utwory wykonywane
przez artystów zespołu, który towarzyszył Armii Generała Andersa na
całym jej szlaku bojowym. Kierownictwo muzyczne powierzono w nim
Henrykowi Warsowi, literackie Feliksowi Konaskiemu Ref-Renowi. “Polska
Parada”, bo taką nazwę przybrał ten zespół, po zakończeniu działań
wojennych we Włoszech, otrzymała nagrodę dla najlepszego zespołu
muzycznego wśród wszystkich alianckich zespołów artystycznych. Ten
koncert przypomną konkretnych ludzi (Feliks Konarski Ref-Ren, Gwidon
Borucki, Henryk Wars, Kazimierz Krukowski, Nina Oleńska, Renata
Bogdańska, Alfred Schutz), którzy byli na pierwszej linii frontu.
Chcemy przypomnieć twórczość artystów, których świetnie rozwijające
się kariery w przedwojennej Warszawie i Lwowie przerwała wojna. Ten
koncert jest hołdem, który składamy artystom – żołnierzom. Jest
pokazaniem tego fragmentu dorobku sztuki polskiej, o którym
przypominamy sobie dość powierzchownie z okazji okrągłych rocznic. A
przecież ci artyści przeszli cały szlak bojowy II Korpusu przez Irak,
Iran, Palestynę, Egipt do Włoch, żeby później pozostać w większości na
emigracji w Londynie. Narażając swoje życie towarzyszyli polskim
żołnierzom dzień i noc. Ich działalność artystyczna w Armii Andersa
miała ogromne znaczenie, co niejednokrotnie podkreślał sam gen.
Anders. Nie tylko podnosili morale wśród tysięcy żołnierzy,
podtrzymując nadzieję na zwycięstwo, ale byli też ważnym elementem
propagandowym dla narodowego interesu Polski. Na ich przedstawienia
przychodzili przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, obcych armii
oraz koronowane głowy, jak Król Grecji, czy Persji. Generał Anders
wykorzystywał ich występy przy rozmowach o losach Polski. Byli oni
wizytówką Polski, ambasadorami polskiej sprawy.
 
Na program złożą się utwory pisane na gorąco, w trakcie wojennej
wędrówki, które powstawały niemal na polu bitwy. ( Kto nad Wisłą się
urodził, Romans wojenny, Gdzie najlepiej, Mleczna droga, Czerwone
maki, Droga do Warszawy i wiele innych), a także bardzo emocjonalne
wspomnienia Kazimierza Krukowskiego i Feliksa Konarskiego. Zapraszamy
na spotkanie pełne wzruszeń ale i humoru.
 
Wydarzenie współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków