IX modlitewne spotkanie ekumeniczne

7 lipca 2019 r w Hałbowie odbyły się IX modlitewne spotkanie ekumeniczne. Pamięć i nadzieje. Uroczystość odbyła się w miejscu zbiorowej mogiły, gdzie 77 lat temu Niemcy zamordowali około 1250 żmigrodzkich Żydów.

W uroczystościach wzięła udział delegacja Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie z Przewodniczącym Zarządu Tadeuszem Jakubowiczem na czele oraz rabinem Boazem Gadką jak również ks. Tadeusz Żuraw z kościoła grecko-katolickiego z Komańczy oraz ks. Józef Obłój z kościoła rzymsko-katolickiego z Desznicy oraz wielu innych gości. Spotkanie prowadził Zdzisław Senczak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego.

Chciałbym przed wszystkim przywitać przedstawicieli kościołów oraz wszystkich Państwa – mówił Tadeusz Jakubowicz w czasie spotkania – wszystkie te rocznice dla Żydów są trudne i smutne. Musimy pamiętać o tych, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Żydami. Dopóki my będziemy o nich pamiętać, będą żyć w naszych sercach

7 lipca 1942 roku odbyła się likwidacja żydowskiej ludności w Żmigrodzie:

„Większość Żydów stawiła się na placu Bala – miejscu wskazanym przez Niemców. (…) Spośród zgromadzonych wybrano 750 osób, które otrzymały zgodę na pozostanie w miasteczku, co potwierdzono odpowiednim stemplem w dokumentach. Pozostałych przeznaczona na śmierć. Wśród nich znajdowali się starcy, chorzy i kalecy, figurujący na liście dostarczonej Niemcom przez Judenrat, a następnie rozszerzonej o innych ludzi w podobnym wieku. Oprawcy ocenili ich po wyglądzie, wyciągając z szeregów za pomocą lasek. Za zbyt wolne wykonywanie poleceń niemieckich bito ludzi pejczami, pałkami, a nawet butelkami. Około 1000-1250 wyselekcjonowanych przewieziono ciężarówkami do lasu koło Halbowa i rozstrzelano. Pozostałych wysiedlono do Jasła”

Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, s. 321-322