ZARZĄD
przewodniczący
Tadeusz Jakubowicz
wiceprzewodnicząca
Helena Jakubowicz
sekretarz
Mina Gottlieb
skarbnik
Aleksander Opoczyński
członek zarządu
Monika Górecka