logo

Gmina

O gminie

Rabin i synagogi

Przydatne linki

Baza wiedzy

Kaszrut

Szkółka niedzielna

Żydowskie stowarzyszenie CZULENT

ul. Dietla 64/4

nd: 11:00 – 15:00

Jednym z ważnych zadań Zarządu krakowskiej Gminy jest stwarzanie warunków do kultywowania tradycji żydowskiej przez następne generacje, dlatego wspiera działalność Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, skupiającego młodzież żydowską w Polsce. Gmina udostępnia ze swoich zasobów lokal na Klub Czulentu oraz partycypuje w kosztach prowadzenia Szkółki Niedzielnej.

W czerwcu 2014 Gmina podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie prowadzonej przez Czulent od 2012 roku Szkółki Niedzielnej dla dzieci z żydowskich rodzin. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w każdą niedzielę od godz. 11:00 do 15:00 w Klubie Czulentu przy ulicy Dietla 64/6.

Program obejmuje: naukę języka hebrajskiego i religii żydowskiej, dziecięcy chórek oraz stałe warsztaty plastyczne nawiązujące do sztuki żydowskiej, prowadzone przez znanych i cenionych artystów. Dzieci zdobywają wiedzę o nadchodzących świętach i towarzyszących im zwyczajach, uczą się na czym polega koszerność, co powinno znajdować się w żydowskim domu oraz poznają krótkie modlitwy i błogosławieństwa.

Dobrze przemyślana i konsekwentnie realizowana koncepcja zajęć Szkółki Niedzielnej polega na łączeniu nauki z zabawą, taka atrakcyjna forma pozwala na lepsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy poprzez aktywne działanie z wykorzystaniem naturalnej dziecięcej kreatywności. Organizowane są też wycieczki do kina, teatru, galerii i muzeów, ponieważ jednym z celów programu jest przygotowanie dzieci do tego, aby mogły żyć w wielokulturowym społeczeństwie Europy, zachowując swoją żydowską tożsamość.

Szkółka Niedzielna – Unzere Kinder jest obecnie największą żydowską Szkółką w Polsce. W ramach tego programu, młode rodziny z dziećmi mają możliwość wzajemnie się poznać i zintegrować a przede wszystkim utrwalać swoją żydowską tożsamość, ma to ogromne znaczenie dla zapewnienia ciągłości pokoleniowej i budowania żydowskiej przyszłości w Krakowie.