krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

SZKÓŁKA NIEDZIELNA, ŻYDOWSKIE STOWARZYSZENIE CZULENT

Szółka Niedzielna

SZKÓŁKA NIEDZIELNA – UNZERE KINDER

Jednym z ważnych zadań Zarządu krakowskiej Gminy jest stwarzanie warunków do kultywowania tradycji żydowskiej przez następne generacje, dlatego wspiera działalność  Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent,  skupiającego młodzież żydowską w Polsce. Gmina udostępnia ze swoich zasobów lokal na Klub Czulentu oraz partycypuje w kosztach prowadzenia Szkółki Niedzielnej.

W czerwcu 2014 Gmina podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie prowadzonej  przez Czulent od 2012 roku Szkółki Niedzielnej dla dzieci z żydowskich rodzin. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w każdą niedzielę od godz. 11:00 do 15:00 w Klubie Czulentu przy ulicy Dietla 64/6. Dzieci mają zapewnioną opiekę, koszerny posiłek, wszystkie niezbędne materiały plastyczne.

Program obejmuje: naukę języka hebrajskiego i religii żydowskiej, dziecięcy chórek oraz stałe warsztaty plastyczne nawiązujące do sztuki żydowskiej, prowadzone przez znanych i cenionych artystów. Dzieci zdobywają wiedzę o nadchodzących świętach i towarzyszących im zwyczajach, uczą się na czym polega koszerność, co powinno znajdować się w żydowskim domu oraz poznają krótkie modlitwy i błogosławieństwa. Dobrze przemyślana i konsekwentnie realizowana koncepcja zajęć Szkółki Niedzielnej polega na łączeniu nauki z zabawą, taka atrakcyjna forma pozwala na lepsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy poprzez aktywne działanie z wykorzystaniem naturalnej dziecięcej kreatywności.

Organizowane są też wycieczki do kina, teatru, galerii i muzeów, ponieważ jednym z celów programu jest przygotowanie dzieci do tego, aby mogły żyć w wielokulturowym społeczeństwie Europy, zachowując swoją żydowską tożsamość.

Szkółka Niedzielna – Unzere Kinder jest obecnie największą żydowską Szkółką w Polsce. W ramach tego programu, młode rodziny z dziećmi mają możliwość wzajemnie się poznać i zintegrować a przede wszystkim utrwalać swoją żydowską tożsamość, ma to ogromne znaczenie dla zapewnienia ciągłości pokoleniowej i budowania żydowskiej przyszłości w Krakowie.

Kontakt:

Koordynatorka Programu: iga.rosinska@czulent.pl

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent: Kraków, ul. Dietla 64/6,  www.czulent.pl

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij