logo

Gmina

O gminie

Rabin i synagogi

Przydatne linki

Baza wiedzy

Kaszrut

Studia podyplomowe

ul. Franciszkańska 1, pok. 44 na parterze, 31-004 Kraków

wtorki i środy g. 10.00 – 12.00 [poza okresem wakacyjnym]

tel. 12 430 07 50
tel. kom. +48 511 459 897

Studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau http://www.auschwitz.org/edukacja/, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu http://www.cdim.pl/ oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie http://www.polin.pl/

Studia podyplomowe „Relacje chrześcijańsko-żydowskie” zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Studia trwają trzy semestry: moduł I Koegzystencja, moduł II Zagłada, moduł III Dialog. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu historii i aktualnych relacji chrześcijańsko-żydowskich. Duży nacisk położono na zajęcia z zakresu historii i kultury Żydów w Polsce oraz wiedzy o Holokauście.  W procesie dydaktycznym przedstawiane są także zagadnienia aktualnych relacji polsko-żydowskich, w szczególności z Państwem Izrael.

Więcej informacji w linku