Synagogi

Synagoga Tempel

ul. Miodowa 24
wejście : 5 / 10 zł
10:00 – 18:00

Znajduje się na narożnej posesji przy ulicach Miodowej i Podbrzezie. Budynek powstał w latach 1860 – 1862, jest eklektyczny; neorenesansowy z elementami w stylu mauretańskim. Na bogato dekorowanej elewacji, nad głównym wejściem umieszczono tablice Dekalogu, wykonane z czarnego marmuru. Na elewacji i ścianach bocznych znajdują się dwudzielne arkadowe okna z unikatowymi barwnymi witrażami z przełomu XIX i XX w. Malowidła ścienne złożone z motywów roślinnych mają charakter orientalny. Strop głównej sali modlitewnej synagogi oraz balustrady galerii dla kobiet, zdobią barwne i złocone stylizowane wzory. Na środku sali głównej stoi bima a na podeście przy wschodniej ścianie mieści się monumentalny aron ha-kodesz z białego marmuru, otoczony kolumnową balustradą, zwieńczony dużą złotą półkopułą nakrytą koroną. Do synagogi Tempel należy znajdująca się na jej posesji mykwa, z wejściem od ulicy Podbrzezie 1.
W synagodze Tempel organizuje się obchody żydowskich świąt i innych ważnych uroczystości, na które zapraszani są liczni goście; przedstawiciele władz miasta i województwa, wyższych uczelni, reprezentanci różnych wyznań, krakowska społeczność żydowska i sympatycy. Szczególnym wydarzeniem są organizowane tu wspólnie z Archidiecezją krakowską Dni Judaizmu w Kościele Katolickim.
Synagoga Tempel jest również dostępna dla zwiedzających.

W sezonie zimowym, synagoga jest otwarta w godzinach
10:00 – 16:00


Synagoga Remu

ul. Szeroka 40
wejście : 5 / 10 zł
9:00 – 18:00

Synagoga po gruntownej renowacji, jest obecnie głównym miejscem modlitw żydowskiej społeczności Krakowa.
Wybudowana została około roku 1558 w stylu renesansowym. Jej fundatorem był kupiec i bankier królewski Izrael Isserles Auerbach. Zbudował ją dla swojego syna – uczonego, wybitnego komentatora Talmudu, krakowskiego rabina Mojżesza Isserlesa zwanego Remu. Na ścianie wschodniej sali modlitw znajduje się oryginalny, późnorenesansowy rzeźbiony w kamieniu aron ha-kodesz, pochodzący z drugiej połowy XVI wieku. Zwieńczony jest prostokątną płytą z tablicami Dekalogu, ustawioną na postumencie z wersetem hebrajskim.
Wnęka na zwoje Tory jest zamknięta dwuskrzydłowymi drewnianymi drzwiami z dekoracją w stylu secesyjnym. Na środku sali głównej mieści się rekonstrukcja bimy otoczona kutą w żelazie ażurową kratą, której dwuskrzydłowe drzwi ozdobione złoconymi płaskorzeźbami pochodzą z XVIII w. Obok synagogi znajduje się cmentarz żydowski założony w połowie XVI w., jeden z najstarszych w Europie. Zwany jest Cmentarzem Remu, ponieważ jest tam pochowany Mojżesz Isserles, w rocznicę jego śmierci przybywają na grób rabina pobożni Żydzi z całego świata.


W sezonie zimowym, synagoga jest otwarta w godzinach
9:00 – 16:00

Synagoga Kupa

ul. Miodowa 27
wejście : 3 / 6 zł
9:30 – 18:00

Znajduje się przy północnej linii dawnych murów obronnych Kazimierza, na posesji pomiędzy ulicami Warszauera i Miodową. Wzniesiona w 1643 r. ze składek kazimierskich złotników (hebrajskie słowo „kupa” oznacza składkę członków gminy; skarb kahału, stąd nazwa synagogi). Jest w stylu barokowym, w prostej bryle nakrytej dwuspadowym dachem jedynymi elementami wskazującym na jej sakralny charakter są wysokie półokrągło zakończone okna.
Sala modlitewna synagogi jest bogato ozdobiona malowidłami na ścianach i suficie. Na ścianie wschodniej pomiędzy dwoma oknami mieści się siedemnastowieczny, barokowy aron ha-kodesz. Na piętrze znajduje się galeria dla kobiet z trzech stron otwarta na salę główną, na jej balustradzie namalowano pełny cykl znaków Zodiaku. Na lewo od aron ha-kodesz widnieje prostokątna polichromia przedstawiająca stół na 12 chlebów pokładnych, symbolizujących Dwanaście Plemion Izraela.
Obecnie synagoga Kupa stanowi centrum życia religijnego społeczności żydowskiej Krakowa. W każdy Szabat odbywają się nabożeństwa a w piątkowe wieczory kolacje szabatowe dla członków Gminy. Podczas żydowskich świąt Rosz Haszana, Purim, Chanuka, Pesach, Simchat Tora, po modlitwach organizowane są uroczyste przyjęcia.

Synagoga Kupa jest również dostępna dla zwiedzających.

W sezonie zimowym, synagoga jest otwarta w godzinach
9:30 – 16:00 

(synagoga może zostać zamknięta dla zwiedzających w godzinach otwarcia)

Synagoga Izaaka

ul. Kupa 18

Usytuowana jest przy zbiegu ulic Kupa i Izaaka. Budowlę w stylu wczesnobarokowym oddano do użytku w roku 1644. Ufundował ją kupiec i przewodniczący kazimierskiego kahału Izaak Jakubowicz. Na fasadzie głównej, ponad bramą znajduje się arkadowy ganek, do którego symetrycznie z dwóch stron prowadzą schody. Jest tam wejście do babińca połączonego z wnętrzem synagogi półkolistymi arkadami. Główna sala modlitewna synagogi zwieńczona jest sklepieniem z bogatą stiukową dekoracją. Na ścianach sali głównej oraz babińca widnieją odkryte podczas prac konserwatorskich fragmenty polichromii z XVII i XVIII wieku, w postaci tekstów liturgicznych zawartych w ozdobnych ramach. W centrum ściany wschodniej synagogi znajduje się zrekonstruowany wczesnobarokowy aron ha-kodesz a nad nim wypukłe tablice Dekalogu nakryte koroną.

W synagodze Izaaka obecnie działa Fundacja Chabad Lubawicz Kraków.

Ogólne informacje dla zwiedzających:

W każdy piątek ze względu na rozpoczynający się Szabat synagogi zamykane są dwie godziny wcześniej, a w soboty zamknięte dla ruchu turystycznego.
Synagogi są nieczynne dla zwiedzających podczas świąt żydowskich oraz modlitw.
W każdej synagodze można wypożyczyć nakrycie głowy dla mężczyzn.
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie w obiektach przez siebie udostępnianych nie prowadzi usług przewodnickich.

Przedwojenne domy modlitwy