krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

RENOWACJA SYNAGOGI REMU

 

Bez nazwy 4

Dobiegają końca prace remontowe w synagodze Remuh, prowadzone ze środków własnych Gminy oraz dzięki przyznanym w 2014 i 2015 roku dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W 2015 roku Gmina Wyznaniowa Żydowska pozyskała dotację pochodzącą ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 Ochrona Zabytków) na prowadzenie prac budowlano-konstrukcyjnych i konserwatorskich w synagodze Remuh (kwota przyznanej dotacji to 200 000 PLN).

W trakcie wieloletnich prac prowadzonych w synagodze Remuh, która posiada znaczącą wartość historyczną i kulturową, wielokrotnie odkrywane były nieznane w trakcie prac projektowych rozwiązania architektoniczne oraz defekty konstrukcyjne. Dlatego też uzyskane dofinansowanie stanowi bardzo znaczącą pomoc.

W ramach zadania przeprowadzono prace konstrukcyjno-budowlane w sali modlitw i przedsionku synagogi. Prace konstrukcyjne polegały na wzmocnieniu sklepienia kolebkowego nad gotycką piwnicą odkrytą w trakcie prowadzonych w ubiegłych latach prac. Przeprowadzone zostały także prace konserwatorskie polichromii na ścianach sali modlitw i przedsionka, obejmujące m.in. konserwację estetyczną odkrytej na północnej ścianie sali modlitw najstarszej warstwy malarskiej, która datowana jest na XVII w.

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij