Żydowskie Domy modlitwy w Krakowie w latach 1918-1939

בתי כנסת, תפילה ומדרש בקראקוב בין השנים 1918-1939

1. עדת ישרים Adas Jeszurim Ul. Matejki 2
2. אגודת ישרים Agudas Achim Ul. Starowiślna 37
3. אהבת רעים Ahawas Rajim Szpitalna 24 כיום כנסיה פרבוסלבית
4. אהבת תורה Ahawat Tora Józefa 22
5. אהבת שלום Ahawat szalom Św. Wawrzyńca 9
6.
     חסידי 

אלקסנדר
Aleksander Meiselsa 14
7. ?אופים Aufim (Oifim???) Józefa 8
8. אנשי חיל Ansche Chail Brzozowa 9, późnej Rękawka 30
9. אנשי אמת Ansche Emes Twardowsiego 15
10. Assiriri (Machsi Ke-Choklim) Miodowa 11
11. באך Bach Skaleczna 3
12. בית שלמה Bejt Shlomo Augustiaśnka 22/12
13. Bejt Haknesset ?
14. בית יהודה Bejt Jehuda Rakowicka 14
15. בעלזער Belzer Węgłowa 3
16. בני אמונה Bnej Emuna Węgierska 6
17. Bnej Chinim Węgierska 6
18. בני אמונה Bnej Emuna Meiselsa 17, Pl. Nowy 5 כיום מרכז תרבות יהודית ללא יהודים
19. בני ישרים Bnej Jeszurim Lelewela 5, późnej Tatarska 4
20. Bet Hamidrash Bonifraterska 1
21. Bet Hamidrash Dietla 107
22. Bet Hamidrash Józefa 42
23. Bet Hamidrash Kościuszki 27
24. Bet Hamidrash Mazowiecka nr?
25. Bet Hamidrash Trynitarska 18
26. Bet Hamidrash Pl. Matejki 4
27. Bet Israel Miodowa 15
28. Bikur Cholim Stroma 11, późnej Limanowskiego 13
29. Bobower Szewska 1/2
30. Bojaner Krakowska 7
31. Bojaner Krakowska 26
32. Bożnica Żarki Józefa 26
33. Chajotim Dietla 58
34. Chaduzim Nowa 1
35. Chasidim Węgierska 5
36. Cendeszim Zwierzyniec 21
37. Chewra Kadisza Józefa 5
38. Chewra Sandlers Krakowska 21 (Ciemna 17)
39. Chewra Szijur Izaaka 7
40. Chewre Tilim Meiselsa 18
41. Chewre Tilim Kalwaryjska 21
42. Chowewe Tora Pl. Nowy 7
43. Cieszanower Miodowa 13
44. Czortkower Estery 6
45. Cypres Michael Agnieszki 5
46. Dajons Majer Izaaka 7
47. Damarska Dietla 64
48. Dieches Salomon Brzozowa 6
49. Dorsze Szalom Długa 22
50. Dzialoszycer Dietla 17
51. Dzikower Estery 6
52. Epsztein Aron Józefa 37
53. Ec Chajim Józefa 12
54. Gmilus Chasudim debais Hakneses 
Starej Bożnicy
Szeroka 28
55. Gmilus Chasudim i 
Menachem Awejlim
Kalwaryjska 29
56. Gmilus Chasudim Tlmud Tora Krakowska 11
57. Gerer Estery 6, póŜniej węgierska 7 באסטרי 6 ממוקם כיום "מועדון הקשישים" של הקהילה
58. בערגיל Gewoha Bargiel Dajwór 23 na przejściu 2
59. Grosmann Długa
60. Halbersztam Benzion z Bobowej Rynek Podgórski 3, póŜniej Węgierska 7
61. Halberstam Chajim Estery 12
62. Horowitz Ascher (Rymanower) Podbrzezie 4
63. Husiatyn Wolnica 14
64. Husiatyńska Katarzyny 5
65. Jedność Izraela Rynek Dębnicki 6
66. Joller (?) Krakowska 51
67. Kowea Itim Latora Józefa 42 הכתובת על הקיר קיימת נוסד תק"ע, נתחדש תרע"ב
68. Kromolów Józefa 16 (oficyna)
69. Krymałowska Józefa 16
70. Landau Szaul Szeroka 2
71. Landesdorfer Prądnik Czerwony
72. Lednitzer Abaraham Mostowa 8
73. Lejw Tojw Gertrudy 20
74. Lykower Meiselsa 32
75. Machzikej Jesziwa Kejser Tora Józefa 22
76. Mcyjrim Imizgagim jad
Charucium (??)
Podbrzezie 6
77. Megale Amikos Na Przejściu 2
78. Merkaz Jeszyja Szlak 13
79. Meisels Berisch Krakowska 29
80. Meisels Israel Agnieszki 11
81. Mekarwin Latora Szeroka 40
82. Minjan Pl. Kossaka
83. Mizrachi Kupa 16
84. Ner Tamid Bożnicy Ajzik Kupa 16
85. Ner Tamid Bożnicy Kupa Warszuera 8
86. Ner Tamid Nowej Bożnicy Remu Szeroka 40
87. Ner Tamid Synagogi Wolfa Poppera (Bocian) Szeroka 16
88. Ner Tamid Wysokiej Synagogi Józefa 32
89. Nose Hamitah Kalwaryjska 21
90. Nosei Massu Haszejno (??) Mostowa 2
91. Mosi Hamite Jakuba 21
92. Piasecner Dietla 64
93. Planczner Brzozowa 17
94. Rabb Skawiński Celna 5
95. Rabin z Zielin (żolyni?) Kalwaryjska 26
96. Rabinacka Krakusa 7
97. Radomsker Nowi Józefa 15
98. Radomsker Ciemna 15
99. Radomsker Augustiańska 22
100. Reb Aron Chasidim Józefa 33
101. Reichenberg Chaim z Zaleszczyk Podbrzezie 6
102. Reichenberg Szeroka 28
103. Rosenbaum Podbrzezie 6
104. Schornstein Podgórze
105. Stropkower Józefa 24
106. Susser Leib Krakowska 13
107. Szeeris Bnej Emuna Bochańska 4
108. Szezarim Szeroka 25
109. Szijer Izaaka 5
110. Szir Kupa 20
111. Szomrim Laboker Szeroka 24
112. Szywe Kryjim Szeroka 24
113. Talmud Tora Estery 6
114. Temichas Narej Bnej Israel Miodowa 12
115. Tiferes Israel Augustiańska 25
116. מרדכי טינגר Tinger Mordech Grodzka 28 עומד על תילו, אך אי אפשר לבקר בו כי השכנים לא מרשים
117. Tomchej Orajse Krakowska 21
118. (S)Tycziner Meiselsa 1
119. Zauwche Zywche Cedek Warszauera 1