SĄD POLUBOWNY
przewodniczący
Flavio Cardone
sekretarz
Szymon A. Opoczyński
członek sądu
Samuel Dybek