14/06/1885 - 12/07/1946
Kierocińska Teresa Janina

14 czerwca 1885 r. w Wieluniu urodziła się Teresa Janina Kierocińska; siostra zakonna odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Podczas II wojny światowej wraz z siostrami organizowała pomoc dla potrzebujących. Udzielała schronienia żołnierzom Armii Krajowej i dziewczętom, którym groziło wywiezienie na roboty do Niemiec. Niosła pomoc więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz, organizowała także tajne nauczanie. Stworzyła sierociniec, w którym opiekę znajdowały dzieci uratowane z obozów koncentracyjnych, sieroty, których rodzice zginęli lub zaginęli w czasie działań wojennych. Pomoc w klasztorze znajdowali takżeŻydzi. We wrześniu 1942 roku urzędnik, niejaki pan Wacław, przyniósł do sióstr Karmelitanek prawie umierające, kilkumiesięczne dziecko, którego matkę wywieziono do obozu koncentracyjnego. Dziewczynka otrzymała nowe „aryjskie” imię i nazwisko –Teresa Jadwiga Jaworska – i pozostała w domu zakonnym do zakończenia wojny. W marcu 1943 roku do klasztoru trafiły dzieci wykupione przez polskich kolejarzy z pociągu jadącego z Warszawy do Oświęcimia. Wśród nich był żydowski chłopczyk o nieznanej tożsamości. Nazwano go Józefem Bombeckim, a w fałszywej metryce wpisano prawdopodobną datę urodzenia.

Teresa Janina Kierocińska zm. 12 lipca 1946 w Sosnowcu.

Udostępnij