Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Dawida Altera Kurzmanna

25 czerwca 2019 r. Marcel Kurzmann oraz Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz wspólnie odsłonili tablicę umieszczoną na budynku byłego sierocińca żydowskiego (ul. Dietla 64) upamiętniającą postać rabina Dawida Altera Kurzmanna.
Na wstępie głos zabrał Tadeusz Jakubowicz, który przywitał gości oraz przypomniał naznaczoną szczerą religijnością, ciężką pracą oraz bohaterską postawą historię życia Dawida Altera Kurzmanna. Kończąc swoje wystąpienie, powiedział:
Rabin Kurzmann nigdy nie zostawił dzieci, którymi się opiekował. Będąc przy nich cały czas, niósł im otuchę. Pomimo tego iż wiedział, jak skończy się ta historia, nie zostawił ich aż do końca. Mając wybór, dobrowolnie skazał się na pewną śmierć. Dlatego jest dla mnie niezmiernie ważne, że stoję dzisiaj pod tą tablicą, która poświęciliśmy „krakowskiemu Korczakowi”, jakim bez wątpienia był Dawid Alter Kurzmann.
Następnie głos zabrał urodzony w Krakowie w roku 1935 Marcel Kurzmann, wnuk rabina Dawida Altera Kurzmanna, który opowiedział historię swojego życia oraz przypomniał słuchaczom, nacechowane własnymi przemyśleniami, fakty z życia swojego dziadka:
Wychowanie i edukację w duchu żydowskim młodego pokolenia uważał za jeden z najważniejszych celów swojego życia – mówił Marcel Kurzmann – poświęcał na to większość swojego czasu i kapitału. Dobro dzieci, którymi się opiekował, wybrał ponad własne życie. Dlatego godny jest oddania głębokiego hołdu oraz bezgranicznego szacunku.
Na koniec swojej wypowiedzi złożył podziękowania Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie za upamiętnienie osoby Dawida Altera Kurzmanna.

Żywiąc nadzieję, że pamięć o rabinie Kurzmannie będzie trwała, wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości serdecznie dziękujemy.

foto: GWŻ.