krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

Nasza Gmina

Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie

 

Czasopismo Nasza Gmina, które powstało w 2006 r. nawiązuje do Gazety Gminnej wydawanej w okresie międzywojennym przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie. Gazeta Gminna była w języku polskim, ukazywała się nieregularnie w latach 1937 – 1938. W roku 1937 wyszło 7 numerów, w roku 1938 tylko 4 numery. Miała format A4 /12 stron.   Redaktorem odpowiedzialnym był dr Adolf Deiches. Zawierała rubryki – obchody świąt żydowskich i uroczystości państwowych, kronikę z życia społecznego, komunikaty rabina itp.

W Naszej Gminie, zgodnie z kalendarzem podawane są charakterystyki żydowskich świąt i relacje z ich obchodów. Są też reportaże z ważnych wydarzeń w Gminie i na terenach objętych jej działalnością. Publikowane są wspomnienia i wywiady, artykuły na temat żydowskiej tradycji i zwyczajów. Prezentowani są żydowscy twórcy i wydarzenia kulturalne promujące żydowską historię i tradycję.

Funkcja i rola tego czasopisma jest bardzo ważna dla integracji krakowskiego środowiska żydowskiego i identyfikacji z Gminą jej członków. Gazeta jest rozprowadzana w formie drukowanej, również dostarczana do domu osobom, które z powodu podeszłego wieku, lub złego samopoczucia nie mogą czynnie uczestniczyć w życiu Gminy. W formie elektronicznej Nasza Gmina dociera do krakowskich Żydów mieszkających poza Polską a także do innych czytelników zainteresowanych życiem żydowskim w Krakowie. Kolejne wydania są edytowane na stronie internetowej Gminy oraz na portalu Wirtualny Sztetl.

Archiwum NASZA GMINA

NASZA GMINA NR 112

NASZA GMINA NR 111

NASZA GMINA NR 110

NASZA GMINA NR 109

NASZA GMINA NR 108

NASZA GMINA NR 107

NASZA GMINA NR 106

NASZA GMINA NR 105

NASZA GMINA NR 104

NASZA GMINA NR 103

NASZA GMINA NR 102

NASZA GMINA NR 101

NASZA GMINA NR 100

NASZA GMINA NR 99

NASZA GMINA NR 98

NASZA GMINA NR 97

NASZA GMINA NR 96

NASZA GMINA NR 95

NASZA GMINA NR 94

NASZA GMINA NR 93

NASZA GMINA NR 92

NASZA GMINA NR 91

NASZA GMINA NR 90

NASZA GMINA NR 89

NASZA GMINA NR 88

NASZA GMINA NR 87

NASZA GMINA NR 86

NASZA GMINA NR 85

NASZA GMINA NR 84

NASZA GMINA NR 83

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij