logo

Gmina

O gminie

Rabin i synagogi

Przydatne linki

Baza wiedzy

Kaszrut

חֲדָשׁוֹת

  • 2018-10-10 |

ראש השנה בקהילה היהודית בקרקוב

ברוך ה’ זכינו לחוג את חג ראש השנה בהשתתפות רב הקהילה הרב בועז גדקה שליט”א וקהל שהגיעו מארץ ישראל ואנשים רבים מהקהילה ובראשם ראש הקהילה מר טדאוש יעקובוביץ הי”ו והגבאי מר קובא לוינגר הי”ו ברוב פאר והדר

התפילות התקיימו בבית הכנסת ‚הרמ”א’ מתוך אחדות ואהבת ישראל כפי שהנהיג הרמ”א וסעודות החג התקיימו בבית הכנסת קופה בשולחנות ערוכים כיד המלך

הסעודות הונחו ע”י הרב שהסביר לקהל הרחב את מנהג עם ישראל לדורותיו לאכול סימנים כסימן לשנה טובה ומבורכת והדברים תורגמו לחברי הקהילה לשפתם המדוברת

חברי ועד הקהילה והרב מאחלים לכל הבאים בשערי העיר קרקוב ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת (חלק מהתמונות שצולמו בחג צולמו על ידי גוי)

חזרה לחדשות