krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

Grzegorz Siwor „Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie”

Enoszijut SiworGrzegorz Siwor „Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie” Wydawnictwo vis-à-vis Etiuda, Kraków 2014

Autor jest doświadczonym badaczem, popularyzatorem wiedzy o Holocauście, współtwórcą wielu projektów edukacyjnych dla młodzieży i współpracownikiem Muzeum Historii Żydów Polskich.

Pomimo popularyzatorskiego charakteru publikacji autor dokonał niezwykłego wysiłku badawczego docierając do wszelkich znanych świadectw wydarzeń jesieni 1942 r.: fotografii, dokumentów i wspomnień ostatnich żyjących świadków. Z garstki ocalałych świadectw przeszłości próbował zrekonstruować obraz dramatu. Narracyjną osią rozważań o Kurzmannie jest Hebrajskie słowo „enoszijut”, które można przetłumaczyć na język polski jako człowieczeństwo. Wokół tego i innych zaczerpniętych z hebrajskiego pojęć dotykających sedna kultury żydowskiej Siwor snuje opowieść o Kurzmannie.

(Fragment recenzji http://dzieje.pl/ksiazki/enoszijut-opowiesc-o-dawidzie-kurzmannie )

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij