logo

Gmina

O gminie

Rabin i synagogi

Przydatne linki

Baza wiedzy

Kaszrut

Biuletyn

Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie

Czasopismo Nasza Gmina, które powstało w 2006 r. nawiązuje do Gazety Gminnej wydawanej w okresie międzywojennym przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie. Gazeta Gminna była w języku polskim, ukazywała chiefessays.net się nieregularnie w latach 1937 – 1938. W roku 1937 wyszło 7 numerów, w roku 1938 tylko 4 numery. Miała format A4 /12 stron. Redaktorem odpowiedzialnym był dr Adolf Deiches. Zawierała rubryki – obchody świąt żydowskich i uroczystości państwowych, kronikę z życia społecznego, komunikaty rabina itp.

W Naszej Gminie, zgodnie z kalendarzem podawane są charakterystyki żydowskich świąt i relacje z ich obchodów. Są też reportaże z ważnych wydarzeń w Gminie i na terenach objętych jej działalnością. Publikowane są wspomnienia i wywiady, artykuły na temat żydowskiej tradycji i zwyczajów. Prezentowani są żydowscy twórcy i wydarzenia kulturalne promujące żydowską historię i tradycję.

Funkcja i rola tego czasopisma jest bardzo ważna dla integracji krakowskiego środowiska żydowskiego i identyfikacji z Gminą jej członków. Gazeta jest rozprowadzana w formie drukowanej, również dostarczana do domu osobom, które z powodu podeszłego wieku, lub złego samopoczucia nie mogą czynnie math homework service uczestniczyć w życiu Gminy. W formie elektronicznej Nasza Gmina dociera do krakowskich Żydów mieszkających poza Polską a także do innych czytelników zainteresowanych życiem żydowskim w Krakowie. Kolejne wydania są edytowane na stronie internetowej Gminy oraz na portalu Wirtualny Sztetl.

Bieżący numer biuletynu
Wybrane artykuły
Numery archiwalne