krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

SIMCHAT TORA – RADOŚĆ TORY

simhat-torah

Tora dzieli się na 54 części – parsze. Co tydzień w synagodze czyta się jedną parszę zamykając pełen cykl zwoju Tory w ciągu roku. Czytanie kończy się na ostatnich wersetach Dwarim – Księgi Powtórzonego Prawa i zaczyna na nowo od Bereszit – Księgi Rodzaju.  Podczas Simchat Tora następuje zamknięcie jednego cyklu i początek kolejnego. Jest to radosne święto, mężczyźni odmawiają po kolei błogosławieństwo nad Torą a także obnoszą zwoje wokół bimy z śpiewem i tańcami, wykonując w ten sposób siedem okrążeń. Wszystkie…
Czytaj więcej

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij

SZABAT CHOL HAMOED SUKOT

Obrazek wyr

Zapalenie świec: piątek 2 października, godz. 18:00. Szachrit: sobota 3 października, godz. 9:00, Mincha godz.18:00. Koniec Szabatu: godz.19:05. Wszystkie modlitwy odbywają się w synagodze Kupa ul. Miodowa 27. All Shabbat prayers will be held at Kupa Synagogue, 27 Miodowa street. Foto: ozdoby wnętrza suki przy gminnej synagodze Kupa, poniżej więcej zdjęć z dekorowania.

REFLEKSYJNA RADOŚĆ

Księga Koheleta na str

Każde ze świąt żydowskich charakteryzuje się konkretną biblijną Megilą. Na Pesach czytamy Pieśń nad Pieśniami, w Szawuot – Megilat Rut, w Sukot czytamy Księgę Koheleta (Eklezjastesa). To nieco dziwne, ponieważ charakter Sukot jest bardzo radosny i wesoły, tak jak pisze Tora: „Whajita ach Sameach” („i abyś był pełen radości”), zaś Księga Koheleta nie jest specjalnie radosna, można ją właściwie uznać za najbardziej pesymistyczną księgę. Zaczyna się słowami: „Marność nad marnościami – wszystko marność”. A potem zaczyna się swego rodzaju katalog…
Czytaj więcej

CHAG SUKOT SAMEACH!

Obraz Sukot

Sukot zaczyna się z zachodem słońca w niedzielę 27 września, a kończy o zmroku w niedzielę 4 października. Modlitwy będą się odbywały w synagodze Kupa, na jej dziedzińcu zbudowano szałas, w którym po nabożeństwach gminna społeczność spotka się na świątecznych posiłkach w niedzielę 27.09 i w poniedziałek 28.09. Zarząd Gminy życzy zdrowego i pięknego Sukot. All Sukkot prayers will be held in Kupa synagogue, 27 Miodowa street.      

SZABAT 13 TISZRI

W piątek wieczorem Izydor Kaufman (1853- 1921)

PARSZA: HAAZINU. Zapalenie świec: piątek 25 września, godz. 18:15. Szachrit: sobota 26 września, godz. 9:00. Koniec Szabatu: godz.19:18.Modlitwy w synagodze Kupa ul. Miodowa 27. All Shabbat prayers will be held in the Kupa Synagogue, 27 Miodowa street.

BUDOWANIE SUKI PRZY GMINNEJ SYNAGODZE KUPA

Suka 2015 str 1

Zgodnie z nakazem Tory, corocznie zaraz po Jom Kipur budujemy sukę, aby wypełnić najważniejszą micwę – przebywanie w niej podczas święta Sukot. Czynimy to dla upamiętnienia wyjścia Żydów z Egiptu i trwającą czterdzieści lat wędrówkę przez pustynię, podczas której Żydzi mieszkali w prowizorycznych domostwach. Oprócz tradycyjnego zwyczaju, akt ten ma również ponadczasową uniwersalną symbolikę. Uświadamia ludziom, że rzeczy materialne i świadomość pełnej stabilizacji są nietrwałe i ulotne. Wewnętrzną równowagę i poczucie bezpieczeństwa budujemy poprzez rozwijanie naszej duchowości, życie zgodne z nakazami religii…
Czytaj więcej

MODLITWY W GMINNYCH SYNAGOGACH

Po zakonczeniu Jom Kipur 4

Pomimo trwającego remontu w synagodze Remu, tradycyjnie tam odbywały się wszystkie modlitwy podczas Rosz Haszana. W czasie Jom Kipur nabożeństwa przebiegały w synagodze Kupa. Sukot będzie obchodzone również w synagodze Kupa, na jej dziedzińcu budowany jest szałas, w którym po nabożeństwach gminna społeczność spotka się na świątecznych posiłkach.  All Sukkot prayers will be held in Kupa synagogue, 27 Miodowa street.