krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

Monthly Archive: Kwiecień 2016

PESACH 5776

Pessssssssssss

W roku 2016 Pesach zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 22 kwietnia, a kończy o zmroku w sobotę, 30 kwietnia. Wszystkie modlitwy podczas tego święta odbywają się w synagodze Remu, ul. Szeroka 40.

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij

GODZINY OTWARCIA SYNAGOG DLA ZWIEDZAJĄCYCH

kom 1

Zarząd Gminy Wyznaniowej w Krakowie informuje, że w związku ze świętem Pesach 2016, synagogi Remu, Kupa i Tempel, w dniach 29 i 30 kwietnia, nie są otwarte dla zwiedzających. W dniach 25 – 28 kwietnia 2016 synagogi te są czynne dla zwiedzających od godz. 9:00 do 16:00. Od 1 maja 2016 synagogi Remu, Kupa i Tempel będą czynne dla zwiedzających w godzinach 9:00 do 18:00.

TRWA ŚWIĘTO PESACH

Pesach strona

W Izraelu Pesach trwa  7 dni a w diasporze – 8 dni, poczynając od 15 dnia miesiąca nisan. Podczas dwóch pierwszych oraz 7 i 8 dnia zabroniona jest wszelka praca. Czas pomiędzy nimi to Chol ha-Mo’ed, wtedy zakaz pracy jest mniej ostry. W tym roku, modlitwy prowadzone były w odremontowanej synagodze Remu, która obecnie jest główną synagogą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i odtąd w niej będą miały miejsce wszystkie nabożeństwa. W Hagadzie na Pesach znajdują się słowa: Ha Lachma Anja: „Oto chleb niedoli, który jedli…
Czytaj więcej

CHAG PESACH SAMEACH !

Moja Hagada str

Hagada na Pesach jest opowieścią o wyjściu Żydów z Egiptu. Tekst Hagady odczytuje się w czasie sederu – uroczystego posiłku rozpoczynającego święto Pesach. Najstarsze fragmenty Hagady to wersety biblijne, inne pochodzą z V w. p.n.e. – wczesnego okresu Drugiej Świątyni. Tekstom tym towarzyszą komentarze, błogosławieństwa, hymny, wyjaśnienia rytualne. Początkowo Hagadę na Pesach włączano do modlitewników, w późnym średniowieczu zaczęto ją spisywać oddzielnie. Powstało wiele pięknych iluminowanych rękopisów, należących dzisiaj do najcenniejszych zabytków sztuki żydowskiej. PESACH w roku 2016 rozpoczyna się o zachodzie słońca 22 kwietnia a kończy wieczorem 30 kwietnia. ŻYCZYMY WSZYSTKIM SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄTECZNYCH DNI !…
Czytaj więcej

SYNAGOGA REMU OTWARTA PO REMONCIE

Remu Marcin

Synagoga Remu to unikatowy zabytek żydowskiej architektury sakralnej pochodzący z XVI wieku. Po II wojnie światowej, już w 1945 roku ponownie stała się głównym miejscem modlitw ortodoksyjnych Żydów krakowskich. W ostatnich latach, dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzono szereg czynności budowlano – konstrukcyjnych i renowacyjnych, jak również prace konserwatorskie polichromii, obejmujące m.in. konserwację estetyczną odkrytej na północnej ścianie sali modlitw najstarszej warstwy malarskiej, która datowana jest na XVII w. Podczas remontu odkryto dobrze zachowaną gotycką…
Czytaj więcej

LEKCJA HISTORII W TERENIE

mon_DSC_9075Michal

Dla uczniów I klasy Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, poruszającym odkryciem było odnalezienie przewróconego fragmentu macewy z inskrypcjami w języku hebrajskim. Miało to miejsce 8 kwietnia 2016, podczas porządkowania przez nich cmentarza żydowskiego w tej miejscowości. Inicjatorem tej akcji, do której włączyły się również dwie nauczycielki Gimnazjum, i pan Narcyz Listkowski z Rabki, był pan Michał Szaflarski, warszawiak rodem z Czarnego Dunajca. Urząd Gminy Czarny Dunajec oddelegował do pomocy dwóch pracowników etatowych z Wydziału Gospodarki Komunalnej, którzy zapewnili sprzęt, worki na…
Czytaj więcej

NOWY NUMER BIULETYNU GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE

Okładka 111 str

Numer 111, a w nim:  upamiętnienie postaci ks. Stanisława Musiała oraz uhonorowanie osób kontynuujących jego ideę i działalność na rzecz dialogu i pojednania. Marsz Pamięci – wezwanie współczesnych do zapobiegania wszelkiego typu zbrodniom przeciwko ludzkości. Ławeczka Karskiego, jako pomnik idei realizowania najwyższych humanistycznych wartości. Zmiana siedziby krakowskiej Gminy. Radosna impreza purimowa w synagodze Kupa.  Gotowanie i przyrządzanie posiłków – okazją do otwarcia się na innych ludzi, poszanowania ich przekonań i potrzeb. PDF do pobrania: NASZA GMINA NR 111