krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

Monthly Archive: Wrzesień 2015

REFLEKSYJNA RADOŚĆ

Księga Koheleta na str

Każde ze świąt żydowskich charakteryzuje się konkretną biblijną Megilą. Na Pesach czytamy Pieśń nad Pieśniami, w Szawuot – Megilat Rut, w Sukot czytamy Księgę Koheleta (Eklezjastesa). To nieco dziwne, ponieważ charakter Sukot jest bardzo radosny i wesoły, tak jak pisze Tora: „Whajita ach Sameach” („i abyś był pełen radości”), zaś Księga Koheleta nie jest specjalnie radosna, można ją właściwie uznać za najbardziej pesymistyczną księgę. Zaczyna się słowami: „Marność nad marnościami – wszystko marność”. A potem zaczyna się swego rodzaju katalog…
Czytaj więcej

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij

CHAG SUKOT SAMEACH!

Obraz Sukot

Sukot zaczyna się z zachodem słońca w niedzielę 27 września, a kończy o zmroku w niedzielę 4 października. Modlitwy będą się odbywały w synagodze Kupa, na jej dziedzińcu zbudowano szałas, w którym po nabożeństwach gminna społeczność spotka się na świątecznych posiłkach w niedzielę 27.09 i w poniedziałek 28.09. Zarząd Gminy życzy zdrowego i pięknego Sukot. All Sukkot prayers will be held in Kupa synagogue, 27 Miodowa street.      

SZABAT 13 TISZRI

W piątek wieczorem Izydor Kaufman (1853- 1921)

PARSZA: HAAZINU. Zapalenie świec: piątek 25 września, godz. 18:15. Szachrit: sobota 26 września, godz. 9:00. Koniec Szabatu: godz.19:18.Modlitwy w synagodze Kupa ul. Miodowa 27. All Shabbat prayers will be held in the Kupa Synagogue, 27 Miodowa street.

BUDOWANIE SUKI PRZY GMINNEJ SYNAGODZE KUPA

Suka 2015 str 1

Zgodnie z nakazem Tory, corocznie zaraz po Jom Kipur budujemy sukę, aby wypełnić najważniejszą micwę – przebywanie w niej podczas święta Sukot. Czynimy to dla upamiętnienia wyjścia Żydów z Egiptu i trwającą czterdzieści lat wędrówkę przez pustynię, podczas której Żydzi mieszkali w prowizorycznych domostwach. Oprócz tradycyjnego zwyczaju, akt ten ma również ponadczasową uniwersalną symbolikę. Uświadamia ludziom, że rzeczy materialne i świadomość pełnej stabilizacji są nietrwałe i ulotne. Wewnętrzną równowagę i poczucie bezpieczeństwa budujemy poprzez rozwijanie naszej duchowości, życie zgodne z nakazami religii…
Czytaj więcej

MODLITWY W GMINNYCH SYNAGOGACH

Po zakonczeniu Jom Kipur 4

Pomimo trwającego remontu w synagodze Remu, tradycyjnie tam odbywały się wszystkie modlitwy podczas Rosz Haszana. W czasie Jom Kipur nabożeństwa przebiegały w synagodze Kupa. Sukot będzie obchodzone również w synagodze Kupa, na jej dziedzińcu budowany jest szałas, w którym po nabożeństwach gminna społeczność spotka się na świątecznych posiłkach.  All Sukkot prayers will be held in Kupa synagogue, 27 Miodowa street.    

ŚWIĘTO POJEDNANIA

Stanisław Grocholski Jom Kipur 1858   1932

Jom Kipur יום כפור   –  dziesiąty dzień miesiąca tiszri, zaczyna się z zachodem słońca we wtorek 22 września, a kończy wieczorem 23 września 2015. Te dni spędzamy na refleksji i modlitwie, wspominamy naszych Zmarłych. Post sprzyja duchowemu oczyszczeniu i przygotowuje do pojednania. Jeśli wobec kogoś przewiniliśmy, wcześniej prosiliśmy go o wybaczenie. Ale same słowa nie wystarczą, najważniejsze jest naprawienie wyrządzonych krzywd. Tym, którzy okazali skruchę i naprawili błędy, ich winy zostaną przebaczone. Wszystkie modlitwy w czasie Jom Kipur 2015 będą się…
Czytaj więcej