krakow@jewish.org.pl 12 429 57 35; 12 430 54 11

MODLITWY W GMINNYCH SYNAGOGACH

Tisza beAw w synagodze Kupa

Krakowska Gmina działa zgodnie z żydowskim prawem oraz tradycją ustanowioną podczas jej ponad siedemsetletniej historii przez rabinów, którymi byli najwybitniejsi uczeni świata żydowskiego jak Remu, Jom Tow, BaCh. Współczesność Gminy jest kontynuacją życia licznej społeczności żydowskiej Krakowa z okresu przed II wojną światową. Od wczesnych lat powojennych obchodzone są corocznie wszystkie święta ściśle według kalendarza żydowskiego. Obecnie dla celów kultu religijnego służą cztery czynne synagogi: Remu, Kupa, Izaaka i Tempel. Modlą się w nich Żydzi krakowscy, jak również przyjeżdżający z…
Czytaj więcej

FacebookGoogle+TwitterUdostępnij

SZABAT 14 ELUL

Szabat Kupa

PARSZA: KI TECE.  Mincha erew Szabat: piątek 28 sierpnia, godz.19:15. Szacharit: sobota 29 sierpnia, godz. 9:00. Mincha Szabat: godz. 19:00. Zachód słońca: 19:34. Koniec Szabatu: godz. 20:23. Wszystkie modlitwy odbywają się w synagodze Kupa, ul. Miodowa 27.

REBBE MORDECHAJ DAWID UNGER W POLSCE

Rebbe Mordechaj Dawid Unger

26 sierpnia 2015 Mordechaj Dawid Unger – Rebbe Bobov45 z USA rozpoczął pielgrzymkę po Polsce. W Bobowej modlił się o pomyślność dla swojej córki, która wkrótce ma wyjść za mąż. Jak nakazuje tradycja, przed ślubem córki Rebbe odwiedził miejsca spoczynku swojej rodziny pochodzącej z Polski. Towarzyszyła mu liczna grupa chasydów.  

PAMIĘCI RUTH BUCZYŃSKIEJ – SPOTKANIE

Ruth Buczyńska

W piątek 28 sierpnia 2015, o godz.15:00 przy mogile mec. Ruth Buczyńskiej na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej w Krakowie spotkają się bliscy, przyjaciele oraz ci, którzy ją znali i pamiętają. 30 sierpnia 2012 odeszła Bł. P. Ruth Buczyńska z Erdheimów, ocalona z Holokaustu, wieloletni członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Była wybitnym adwokatem i wspaniałym, mądrym, życzliwym człowiekiem. Była współzałożycielką Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej oraz laureatką najwyższego honorowego wyróżnienia przyznawanego przez Fundację Judaica w Krakowie, za dokonania…
Czytaj więcej

INTERNETOWA SZKOŁA

Lauder logo

Lauder e-Learning Schools Polska prowadzi rekrutację na rok szkolny 2015/2016. Dzieci żydowskie z wszystkich miejscowości w Polsce mogą poznać tradycję i religię żydowską poprzez interaktywny system nauczania przez internet.  Uczniowie zapisani po raz pierwszy otrzymują bezpłatnie tablet, za pomocą którego zdalnie uczestniczą w zajęciach szkolnych. Wiodącymi przedmiotami nauczanymi są kultura żydowska oraz język hebrajski i dodatkowo do wyboru języki angielski, niemiecki, francuski. W celu wzmocnienia więzi społecznych oraz kształtowania żydowskiej tożsamości uczniowie wraz z rodzinami mają możliwość wspólnych spotkań oraz…
Czytaj więcej

SĄDECKI SZTETL

Performens

Obchody 73 rocznicy likwidacji getta w Nowym Sączu. W niedzielę 23 sierpnia 2015, w Nowym Sączu odbyły się wyjątkowe, historyczne obchody rocznicy likwidacji sądeckiego getta. Wziął w nich udział ocalony z Zagłady Markus Lustig. Gdy likwidowano sądeckie getto, podczas selekcji znalazł się on w niewielkiej grupie osób przeznaczonych do pracy, dzięki czemu przeżył. Resztę żydowskich mieszkańców Sądecczyzny – około 16 tysięcy, wywieziono i zgładzono w hitlerowskim obozie śmierci w Bełżcu. Podczas Apelu Pamięci Markus Lustig powiedział: „Nigdy więcej! Oby nigdy…
Czytaj więcej

73 ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz znicz

Zapraszamy do udziału w uroczystościach organizowanych przez Sądecki sztetl. W niedzielę 23 sierpnia 2015, o godzinie szóstej rano, na placu 3 Maja i na łące przy Dunajcu nowosądeczanie zapalili znicze. Wieczorem o 20:15, na placu 3 Maja w Nowym Sączu odbędzie się Apel Pamięci. Potem, o godz. 21:00, w kościele ewangelicko-augsburskim przedstawiony zostanie spektakl „Próba” na motywach dramatu „Poczta” Rabindranatha Tagore’a, w wykonaniu Teatru Nomina Rosae, reżyseria Jan Korwin Kochanowski. Przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili blisko jedną trzecią mieszkańców Nowego…
Czytaj więcej